Um je kao padobran – funkcioniše jedino ako je otvoren. Albert Ajnštajn

Advertisements