Interaktivne lutkarsko-dramske priče u nastavi

Lutke, lutkarske predstave i interaktivne priče u nastavi omogućavaju učenicima da istražuju i razvijaju senzorno-motoričke i kognitivne sposobnosti.
Ako učionicu predstavimo kao pozornicu, a nastavnu jedinicu kao scenario, učenici postaju aktivni učesnici gde se dobija interakcija sa svima koji su ukjučeni u stvaralački proces.
Učenici drugog razreda osnovne škole uživali su na času matematike na kome su vežbali zadatke i pomagali zmaju Zmajku u svojoj pustolovini. Kroz interaktivnu lutkarsko–dramsku igru „Zmaj Zmajko“ obnavljali su množenje i deljenje. Kroz igru, smeh i priču rešavali su logičke zadatke.
Da li je deci teško da uče u školi?

Advertisements

Lutkarsko dramske igre na časovima Građanskog vaspitanja

Lutka je veoma snažno nastavno sredstvo, jer ima veoma značajnu ulogu u razvijanju pozitivne komunikacije između učenika i nastavnika. Učitelj- lutkar unosi pozitivna osećanja kod učenika, jer uvodeći igru kao neraskidivi deo nastavnog procesa, opušta učenike i stvara prijatnu atmosferu za rad. Lutkarsko-dramske igre sa interaktivnim pričama omogućavaju da se na časovima Građanskog vaspitanja na lakši način dolazi do usvajanja školskih pravila. Učenik kao animator lutke opuštenije govori o svojim  problemima,  lakše odgovara na postavljena pitanja… Koristeći lutku učenici  se osećaju slobodno i spontano, a kroz takvu igru sami dolaze do rešenja određenih problema. Uloga učitelja je da započne interaktivnu  priču, a učenici je zatim sami stvaraju i prilagođavaju situacijama. Ovakav vid nastave omogućava i učitelju da uči i stiče nova saznanja.

Radionica za učitelje, vaspitače i roditelje u Dečjem kulturnom centru

Radionica ” Lutka kao nastavano sredstvo i interaktivna nastava” koju su vodile Marija Bastić i Valentina Damjanović realizovana je na Trećoj nacionalnoj, naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim  učešćem o drami i obrazovanju: “Stvaralačka percepcija u umetnosti i obrazovanju”.
Na radionici se govorilo o istoriji lutkarstva, vrstama lutaka i značaju lutke kao nastavnog sredstva. Učesnici radionice su pravili ginjol lutke reciklirajući čarape. Pored znanja i iskustva, kući su odneli svoje prve lutke i osmeh zadovoljstva.
Hvala na ukazanom poverenju!
Marija i Vanja

 

Uz lutku sve je lakše

Lutkarsko-dramskim igrama dete se pre svega vaspitava na kreativan i podsticajan način. Kada učenika usmeravamo umetničkim sredstvima razvijamo kod njega osećaj kolektivnog duha.
Korišćenjem lutke kao nastavnog sredstva na najlakši način ujedinjujemo više nastavnih predmeta i ostvarujemo korelaciju. Likovna kultura, srpski jezik, muzička kultura, fizičko vaspitanje uz malo dobre volje učitelja mogu da nađu konkretnu primenu baš u pripremi školske lutkarske predstave.
Zašto decu primoravati da nauče pesmicu napamet? Praksa je pokazala da naučenu pesmicu, recituju uz veliku tremu i posle dobijene ocene je zaborave… Dramske tekstove uče kroz igru i imaju konkretnu primenu naučenog, a još kada tome dodamo i lutke…trema nestaje. Skoro svaki nastavni sadržaj se može pretvoriti u lutkarsko-dramsku igru, a iskustvo i znanja stečena putem igre su trajnija i jasnija.
Lutku možemo koristiti u gotovo svim nastavnim predmetima, ona je izrazito podsticajna na časovima građanskog vaspitanja. 

 

IGRE SA LUTKAMA

via IGRE SA LUTKAMA Lutkarsko-dramske igre utiču na psiho-fizički razvoj, a ulazeći u svet glume, igre i muzike, dete počinje aktivno da razvija estetsko rasuđivanje i odnos prema umetnosti uopše. Metoda pokret-akcija-oslobađanje je doživljaj koji je u stanju da koriguje ranije događaje. Samostalno kreiranje lutaka dodatno podstiče dečiju maštu i uživljavanje u odabrane uloge. Deca automatski imaju osećaj da oni sami kreiraju događaje, režiraju prostor i okruženje. Igre sa lutkama su, po svom karakteru, govorne igre. Dramatizacijom nekog teksta učenici se upoznaju sa ličnostima iz literature. Različitom kreacijom i animacijom lutke kao elementa skupa, lika ili tela razvija se dečije opažanje i logičko mišljenje u oblasti elementarnih matematičkih pojmova. — Od lutke do znanja

IGRE SA LUTKAMA Lutkarsko-dramske igre utiču na psiho-fizički razvoj, a ulazeći u svet glume, igre i muzike, dete počinje aktivno da razvija estetsko rasuđivanje i odnos prema umetnosti uopše. Metoda pokret-akcija-oslobađanje je doživljaj koji je u stanju da koriguje ranije događaje. Samostalno kreiranje lutaka dodatno podstiče dečiju maštu i uživljavanje u odabrane uloge. Deca automatski imaju osećaj da oni sami kreiraju događaje, režiraju prostor i okruženje. Igre sa lutkama su, po svom karakteru, govorne igre. Dramatizacijom nekog teksta učenici se upoznaju sa ličnostima iz literature. Različitom kreacijom i animacijom lutke kao elementa skupa, lika ili tela razvija se dečije opažanje i logičko mišljenje u oblasti elementarnih matematičkih pojmova.