Lutke skrivalice

Hoće li učenik zastati pred teškoćama, odustati od akcije, ili će ih shvatiti kao izazov i motivaciju, zavisi od stila čitavog vaspitnog postupka koji se primenjuje u školama.
Jedan od najvećih problema u obrazovanju i vaspitanju je problem motivacije. Kada je učenik zainteresovan on angažuje svoj intelektualni potencijal.
Današnje obrazovanje se svelo na nagradu i kaznu što dovodi do gubitka motivacije.
„Nagrada za korišćenje materijala, otkrivanje pravilnosti, itd…treba da se nalazi unutar same aktivnosti koja je podstaknuta kod deteta“, ističe poznati psiholog Bruner.
Kada nastavnik učeniku zada da napravi lutku od reciklirajućih materijala iz svoje neposredne blizine, mora voditi računa da čitavim postupkom podržava samopouzdanje kod deteta. U takvim okolnostima učenik je svestan svojih mogućnosti i tako se podstiče želja da se dalje razvija.
Veoma je važno da se kod učenika stvori osećanje da se bave nečim važnim i korisnim, a zatim sledi osećaj zadovoljstva zbog pronađenog rešenja, i sposobnosti da se napravi lutka.
Dalje sledi podsticanje dečjeg mišljenja koje dolazi, pre svega, iz igre i u vezi sa njom.
Lutke skrivalice su dobro didaktičko sredstvo u rešavanju raznih neprijatnih situacija sa kojima se učenik suočava. Na časovima građanskog vaspitanja i časovima odeljenske zajednice, kroz lutkarsku igru, učenici samostalno dolaze do rešenja različitih situacija.

 

Advertisements

Interaktivne lutkarsko-dramske priče u nastavi

Lutke, lutkarske predstave i interaktivne priče u nastavi omogućavaju učenicima da istražuju i razvijaju senzorno-motoričke i kognitivne sposobnosti.
Ako učionicu predstavimo kao pozornicu, a nastavnu jedinicu kao scenario, učenici postaju aktivni učesnici gde se dobija interakcija sa svima koji su ukjučeni u stvaralački proces.
Učenici drugog razreda osnovne škole uživali su na času matematike na kome su vežbali zadatke i pomagali zmaju Zmajku u svojoj pustolovini. Kroz interaktivnu lutkarsko–dramsku igru „Zmaj Zmajko“ obnavljali su množenje i deljenje. Kroz igru, smeh i priču rešavali su logičke zadatke.
Da li je deci teško da uče u školi?

Lutkarsko dramske igre na časovima Građanskog vaspitanja

Lutka je veoma snažno nastavno sredstvo, jer ima veoma značajnu ulogu u razvijanju pozitivne komunikacije između učenika i nastavnika. Učitelj- lutkar unosi pozitivna osećanja kod učenika, jer uvodeći igru kao neraskidivi deo nastavnog procesa, opušta učenike i stvara prijatnu atmosferu za rad. Lutkarsko-dramske igre sa interaktivnim pričama omogućavaju da se na časovima Građanskog vaspitanja na lakši način dolazi do usvajanja školskih pravila. Učenik kao animator lutke opuštenije govori o svojim  problemima,  lakše odgovara na postavljena pitanja… Koristeći lutku učenici  se osećaju slobodno i spontano, a kroz takvu igru sami dolaze do rešenja određenih problema. Uloga učitelja je da započne interaktivnu  priču, a učenici je zatim sami stvaraju i prilagođavaju situacijama. Ovakav vid nastave omogućava i učitelju da uči i stiče nova saznanja.

Radionica za učitelje, vaspitače i roditelje u Dečjem kulturnom centru

Radionica ” Lutka kao nastavano sredstvo i interaktivna nastava” koju su vodile Marija Bastić i Valentina Damjanović realizovana je na Trećoj nacionalnoj, naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim  učešćem o drami i obrazovanju: “Stvaralačka percepcija u umetnosti i obrazovanju”.
Na radionici se govorilo o istoriji lutkarstva, vrstama lutaka i značaju lutke kao nastavnog sredstva. Učesnici radionice su pravili ginjol lutke reciklirajući čarape. Pored znanja i iskustva, kući su odneli svoje prve lutke i osmeh zadovoljstva.
Hvala na ukazanom poverenju!
Marija i Vanja

 

Uz lutku sve je lakše

Lutkarsko-dramskim igrama dete se pre svega vaspitava na kreativan i podsticajan način. Kada učenika usmeravamo umetničkim sredstvima razvijamo kod njega osećaj kolektivnog duha.
Korišćenjem lutke kao nastavnog sredstva na najlakši način ujedinjujemo više nastavnih predmeta i ostvarujemo korelaciju. Likovna kultura, srpski jezik, muzička kultura, fizičko vaspitanje uz malo dobre volje učitelja mogu da nađu konkretnu primenu baš u pripremi školske lutkarske predstave.
Zašto decu primoravati da nauče pesmicu napamet? Praksa je pokazala da naučenu pesmicu, recituju uz veliku tremu i posle dobijene ocene je zaborave… Dramske tekstove uče kroz igru i imaju konkretnu primenu naučenog, a još kada tome dodamo i lutke…trema nestaje. Skoro svaki nastavni sadržaj se može pretvoriti u lutkarsko-dramsku igru, a iskustvo i znanja stečena putem igre su trajnija i jasnija.
Lutku možemo koristiti u gotovo svim nastavnim predmetima, ona je izrazito podsticajna na časovima građanskog vaspitanja. 

 

IGRE SA LUTKAMA

via IGRE SA LUTKAMA Lutkarsko-dramske igre utiču na psiho-fizički razvoj, a ulazeći u svet glume, igre i muzike, dete počinje aktivno da razvija estetsko rasuđivanje i odnos prema umetnosti uopše. Metoda pokret-akcija-oslobađanje je doživljaj koji je u stanju da koriguje ranije događaje. Samostalno kreiranje lutaka dodatno podstiče dečiju maštu i uživljavanje u odabrane uloge. Deca automatski imaju osećaj da oni sami kreiraju događaje, režiraju prostor i okruženje. Igre sa lutkama su, po svom karakteru, govorne igre. Dramatizacijom nekog teksta učenici se upoznaju sa ličnostima iz literature. Različitom kreacijom i animacijom lutke kao elementa skupa, lika ili tela razvija se dečije opažanje i logičko mišljenje u oblasti elementarnih matematičkih pojmova. — Od lutke do znanja