Kreativnost u učionici

Kreativnost je opisana kao “stanje uma u kojem će sve naše inteligencije
raditi zajedno.”
Kreativnost odlikuje svako dete u određenoj meri. Deca vide svet „svojim očima“ i ono šta vide prikazuju na originalan način. Svako dete je rođeno sa kreativnim potencijalom, ali ovaj potencijal može biti ugušen, ako se ne stvori prilika za njegovo oslobađanje. Jedan od osnovnih aspekata rada sa decom bi trebalo da bude stvaranje uslova za negovanje i podsticanje kreativnosti. Kreativno učenje je prirodni ljudski proces koji se javlja kada ljudi postanu radoznali i uzbuđeni. Deca vole da uče na kreativan način umesto da pamte informacije koje pružaju nastavnici ili roditelji.
Kreativnost u učionici se odnosi na to kako učitelj inspiriše učenike i na koji način ga vodi kroz nastavni proces.
Kroz lutkarsko-dramske igre učitelj gradi repertoar strategija dizajniranih da izazovu nove ideje i pokrenu kreativnost kod učenika. Primenjujući lutku kao nastavno sredstvo učitelji prilagođavaju i kreiraju ideje kroz nastavni plan i program. U vremenu u kome živimo potrebno je da podučavanje bude inovativno. Kreativnim učenicima su potrebni kreativni učitelji koji pružaju red i avanturu. Lutkarsko-dramske igre u nastavi pozivaju na originalni rad, samostalno učenje, samoinicijativne projekte i eksperimentisanje.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s