Uz lutku sve je lakše

Lutkarsko-dramskim igrama dete se pre svega vaspitava na kreativan i podsticajan način. Kada učenika usmeravamo umetničkim sredstvima razvijamo kod njega osećaj kolektivnog duha.
Korišćenjem lutke kao nastavnog sredstva na najlakši način ujedinjujemo više nastavnih predmeta i ostvarujemo korelaciju. Likovna kultura, srpski jezik, muzička kultura, fizičko vaspitanje uz malo dobre volje učitelja mogu da nađu konkretnu primenu baš u pripremi školske lutkarske predstave.
Zašto decu primoravati da nauče pesmicu napamet? Praksa je pokazala da naučenu pesmicu, recituju uz veliku tremu i posle dobijene ocene je zaborave… Dramske tekstove uče kroz igru i imaju konkretnu primenu naučenog, a još kada tome dodamo i lutke…trema nestaje. Skoro svaki nastavni sadržaj se može pretvoriti u lutkarsko-dramsku igru, a iskustvo i znanja stečena putem igre su trajnija i jasnija.
Lutku možemo koristiti u gotovo svim nastavnim predmetima, ona je izrazito podsticajna na časovima građanskog vaspitanja. 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s